Obowiązkowe przedmioty w szkole średniej

Dobrze skonstruowany podręcznik stanowi podstawę przygotowania się do nauki i szybkiego zdobywania wiedzy. Jest połową sukcesu w osiągnięciu zamierzonych wyników w nauce. Ponad słowami. Język polski. Podręcznik do 2 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl autorstwa Anny Cisowskiej, Małgorzaty Chmiel, Anny Równy, Joanny Kościerzyńskiej, Heleny Kusy, Aleksandry Wróblewskiej przygotowuje do matury w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Treść podręcznika Ponad słowami do klasy 2 część 1

Książka obejmuje zakresem epokę romantyzmu. Zaznajamia ucznia z ramami czasowymi, najważniejszymi pojęciami, wydarzeniami kulturowymi, literaturą doby romantyzmu. Zawiera teksty autorstwa polskich i zagranicznych prozaików oraz poetów opatrzone pytaniami i zadaniami pomagającymi w usystematyzowaniu zgromadzonych informacji i samodzielnemu kształtowaniu wypowiedzi pisemnych bądź ustnych. Każdy z tekstów posiada również artykuł na temat genezy dzieła literackiego, czynników, które zainspirowały autora. Podręcznik rozwija zdolności retoryczne, ortograficzne i stylistyczne. Poszerza wiedzę na temat kultury poprzez analizy obrazów i rzeźb.

Konstrukcja podręcznika

Podręcznik Ponad słowami do języka polskiego charakteryzuje się przejrzyście rozłożonym tekstem, jest bogaty w inne teksty kultury takie jak obrazy, kadry filmowe bądź ilustracje, które przykuwają wzrok i zachęcają do zgłębienia tematu. Wiedza podstawowa przekazywana jest w zwięzły, łatwy do przyswojenia sposób, zaś informacje ponadprogramowe i ciekawostki dynamizują treść zagadnień. W książce na koniec działów znajdują się mapy myśli ułatwiające zapamiętywanie i zadania powtórzeniowe.

Zalety podręcznika do 2 klasy liceum ogólnokształcącego i technikum

  • Pełen zakres wiedzy wymagany do matury.
  • Przyjazna dla oka estetyka.
  • Zestawy pytań powtórzeniowych. 
  • Mnogość kontekstów historycznych i społecznych.
  • Podręcznik rozwija zdolności językowe.
  • Ułatwia zapamiętywanie.